Terra Tarsa


Kompaniyaning asosiy faoliyat himoyalangan va ochiq sohasida o’sib borayotgan sabzavot, shuningdek, dala ekinlari ildizdan tashqari oziqlantirish uchun maxsus mineral o’g’itlar ishlab chiqarish uchun har tomonlama texnologiya yechimlari ta’minoti hisoblanadi.
O’g’itlar – anorganik moddalar, o’simlik oziqlanishi uchun zarur elementlarini o’z ichiga olgan. Turli mineral tuzlar shaklida oziq moddalar, ular o’z ichiga oladi. O’g’it tarkibi oddiy (bir oziq-ovqat mahsuloti bo’lishi) va integratsiya (bir vaqtning o’zida ikki yoki ko’proq batareyalar o’z ichiga oladi) bo’lishi mumkin. O’simliklar o’sayotgan bo’lsa, murakkab o’g’itlar afzal kerak. O’simliklarning o’sishi va rivojlanishi uchun kamida 16 elementlar kerak. Turli yo’llar o’g’itlar: tuproq to’g’ridan-to’g’ri, echimlar sug’orish turli tizimlari va o’g’itlash va oldindan ekish barg, urug’ davolash shaklida